Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 01

1400-1420 nap ho ga khung vuong nap vuong

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 02

nap ho ga than vuong nap vuong4jpg

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 03

nap ho ga than vuong nap vuong5

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 04

nap ho ga than vuong nap vuong6

ABCEFTải trọng
15 7/8 x 15 7/81 1/813 3/4 x 13 3/417 5/8 x 17 5/81 3/4Nhẹ
20 3/8 x 20 3/8118 3/4 x 18 3/421 3/8 x 21 3/81 1/2Nhẹ
26 x 261 1/423 1/2 x 23 1/227 5/8 x 27 5/81 3/4Nặng
26 x 26124 x 2427 1/8 x 27 1/81 1/2Nhẹ
35 15/16 x 35 15/16234 x 3438 1/4 x 381/4 2 1/2Trung bình 
15 1/2 x 20 1/23/414 3/4 x 19 3/418 x 231 3/4Nhẹ
27 7/8 x 36 5/82 1/826 1/4 x 3529 3/8 x 38 1/82 5/8Trung bình
36 x 71 5/8234 x 7038 1/4 x 74 1/42 1/2Trung bình

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 05

nap ho ga than vuong nap vuong


Nắp hố ga chữ nhật có bản lề HV 06

nap-ga-cong-chu-nhatkhungvuongnapvuong

 

Kích thước nắpKích thước khungTải trọng
300X300 125
400X400 125
500X500 125

 

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông
Đánh giá bài viết này