Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 01

1400-1420 nap ho ga khung vuong nap vuong

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 02

nap ho ga than vuong nap vuong4jpg

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 03

nap ho ga than vuong nap vuong5

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 04

nap ho ga than vuong nap vuong6

A B C E F Tải trọng
15 7/8 x 15 7/8 1 1/8 13 3/4 x 13 3/4 17 5/8 x 17 5/8 1 3/4 Nhẹ
20 3/8 x 20 3/8 1 18 3/4 x 18 3/4 21 3/8 x 21 3/8 1 1/2 Nhẹ
26 x 26 1 1/4 23 1/2 x 23 1/2 27 5/8 x 27 5/8 1 3/4 Nặng
26 x 26 1 24 x 24 27 1/8 x 27 1/8 1 1/2 Nhẹ
35 15/16 x 35 15/16 2 34 x 34 38 1/4 x 38 1/4 2 1/2 Trung bình 
15 1/2 x 20 1/2 3/4 14 3/4 x 19 3/4 18 x 23 1 3/4 Nhẹ
27 7/8 x 36 5/8 2 1/8 26 1/4 x 35 29 3/8 x 38 1/8 2 5/8 Trung bình
36 x 71 5/8 2 34 x 70 38 1/4 x 74 1/4 2 1/2 Trung bình

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông HV 05

nap ho ga than vuong nap vuong


Nắp hố ga chữ nhật có bản lề HV 06

nap-ga-cong-chu-nhat khungvuongnapvuong

 

Kích thước nắp Kích thước khung Tải trọng
300X300   125
400X400   125
500X500   125

 

Nắp hố ga khung vuông nắp vuông
Đánh giá bài viết này