Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn HV 01

naphogakhungvuongamnaptron1nap-ho-ga-khung-vuong-am-nap-tron

Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn HV 02

naphogakhungvuongamnaptron4naphogakhungvuongamnaptron5

 

nap-ho-ga-khung-vuong-am-nap-tron2naphogakhungvuongamnaptron3

 

Kích thước nắpKích thước khungTải trọng
650850×850125
650850×850250
650850×850400

 

Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn
5 (100%) 1 vote