Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn HV 01

naphogakhungvuongamnaptron1 nap-ho-ga-khung-vuong-am-nap-tron

Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn HV 02

naphogakhungvuongamnaptron4 naphogakhungvuongamnaptron5

 

nap-ho-ga-khung-vuong-am-nap-tron2 naphogakhungvuongamnaptron3

 

Kích thước nắp Kích thước khung Tải trọng
650 850×850 125
650 850×850 250
650 850×850 400

 

Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn
5 (100%) 1 vote