Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 01

Khung tron nap tron hv

 

 

 

banvenaphoga01

 

STT Kích thước khung Chiều cao khung Đường kính nắp Tải trọng
1 Ø850 90 Ø700 B125;C250;D400;F900
2 Ø750 50 Ø580 B125;C250;D400
3 Ø850 90 Ø650 B125;C250;D400;F900

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 02

naphogathantronnaptron05 naphogathantronnaptron06

 

STT Kích thướcc khung(A) Chiều cao khung(H) Kích thướcc nắp(D) Loại
1 Ø 850 100 Ø650 B-125
2 Ø 850 100 Ø650 C-250
3 Ø 850 100 Ø650 D-400
4 Ø 850 100 Ø650 E-600
5 Ø 850 100 Ø650

F-900

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 03

naphogathantronnaptron02 nap ho ga than tron nap tron hv

nap ho ga gang cau than tron1(1)

nap ho ga gang cau than tron(2)

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 04

naphogathantronnaptron03 nap ho ga than tron nap tron hv

nap ho ga gang cau than tron1(1)

nap ho ga gang cau than tron(2)

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 05

Khung tron nap tron hv.1jpg Khung tron nap tron hv.2jpg
Kích thước khung Kích thước nắp Tải trọng
950x870x90 Ø627 B125 (12,5 tấn)
950x870x90 Ø627 C250 (25 tấn)
950x870x90 Ø627 D400 (40 tấn)
950x870x90 Ø627 E600 (60 tấn)
950x870x90 Ø627 F900 (90 tấn)

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn HV 06

nap ho ga, ban nap ho ga, nắp hố ga, bán nắp hố ga khungtronnaptron

 

Kích thước nắp Kích thước khung Tải trọng
650 850×850 125
650 850×850 250
650 850×850 400

 

Nắp hố ga khung tròn nắp tròn
5 (100%) 1 vote